LACAN

ZIZEK

FREUD
Psychoanaliza

Gabinet
Psychoanaliza (…) dotyczy die Idee einer anderer Lokalität idei innego umiejscowienia, innej przestrzeni, tej pomiędzy percepcją a świadomością

Le desir de l’homme est le desir de l’Autre – pragnienie człowieka jest pragnieniem Innego

Wo Es war soll Ich werden – Tam gdzie było To, tam powinien być Podmiot


Źródła:
Lacan, J. (1964/1996). Cztery podstawowe pojęcia. (Tłumaczenie niepublikowane).
Lacan, J. (1999). Subversion du sujet et dialectique du desir dans l’inconscient freudien. W: J. Lacan, Ecrits, t. 2. Paryż: Seuil.
tlo