LACAN

ZIZEK

FREUD
Psychoanaliza

Gabinet
Pierwotne pytanie o pragnienie nie jest (…) pytaniem  Czego ja chcę?, lecz Czego inni chcą ode mnie? Co oni we mnie widzą? Czym jestem dla innych?

(…) przedmiot jest tym,
co jest w podmiocie bardziej niż sam podmiot, jest tym, o czym fantazjuję, że Inny (zafascynowany mną) we mnie dostrzega.

[Przekroczenie fantazmatu]
la treverse du fantasm: polega na uznaniu faktu, że nie ma we mnie żadnego tajemniczego skarbu, że wsparcie, na którym opiera się moje ja (podmiot) jest czysto fantazmatyczne.


Źródła:
Žižiek, S. (2001). Przekleństwo fantazji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
tlo